Om Outdoor

Outdoor är byggd för folkhälsan. Syftet är att öka spontanidrottandet, hälsostatusen och hälsomedvetandet genom träning utomhus. Anläggningen ger ökad tillgänglighet, integration och möjlighet att använda till rehabilitering. Vi vänder oss till ungdomar och vuxna i olika samhällsgrupper, med olika förutsättningar för fysisk aktivitet och även till personer med olika typer av funktionsnedsättning samt företag som vill erbjuda sin personal hälsa och friskvård. Vi vill även ge lärare ett härligt utflyktsmål för sina klasser, vilket även innebär att barn- och ungdomar som åker skolskjuts får en introduktion i anläggningen.

Bakgrund

Idén om Outdoor Bräcke började hösten 2012 när motionssektionen ville bygga en militär hinderbana, något de tog upp på ett styrelsemöte i Bräcke Sportklubb. Under 2013 utvidgades idéerna till en hel friluftsanläggning. Arvsfonden och Idrottsförbundet stöttade projektet, och på våren 2014 tog huvudstyrelsen beslut om byggnation.

Byggnation

I februari 2014 kunde Bräcke Sportklubbs huvudstyrelse ge klartecken till projektledarna Monica och Camilla och trycka på startknappen för projektering och byggnation när de största bidragsgivarna sagt ja. Första spadtaget gjordes i juni 2014 och invigningen av Outdoor Bräcke var i mitten av augusti 2014.

Nuläge

Outdoor Bräcke är en idag en gratis friluftsanläggning för Bräcke kommuns invånare och andra som har vägarna förbi. Anläggningen används dels för spontanidrottande och även av mera planerad gruppverksamhet av motions- och basketsektionen i BSK. Anläggningen används också av skolorna i kommunen.

Bräcke Sportklubb

Bräcke Sportklubb finns sedan 1916 i Bräcke i Jämtland med fem sektioner; basket, fotboll, innebandy, motion och skidor. Redan 1933 invigdes Tallhaga för friidrott. Sedan har det varit isoval på Tallhaga för långrörsskridsko och grusplan för fotboll och brännboll. Innan vi byggde om till friluftsanläggning nyttjades ytan väldigt lite. Därför kändes det bra att kunna bygga Outdoor Bräcke. Bräcke Sportklubb har ett 10-årigt nyttjanderättsavtal för marken med Bräcke kommun.